Vi har mere end 20 års erfaring med evalueringer

Vi har mere end 20 års erfaring med evalueringer

Evaluering af mere end 160 større udviklingsprojekter

Vi har inden for de sidste 20 år gennemført evalueringer af mere end 160 større udviklingsprojekter; inden for såvel den offentlige som den private sektor.

I er velkommen til at kontakte os for uddybning af disse referencer. Og vi henviser også gerne til kunder, som vi har gennemført evalueringer for.

Som eksempler på igangværende evalueringer kan nævnes:

Uddannelsessekretariatet (US)

Analyse der skal kortlægge fremtidige kompetencekrav til receptionister på hotelområdet, og hvordan disse kompetencekrav bedst dækkes via erhvervsuddannelsen på området.

Veluxfonden støtter Sørby Esport

Evaluering af udviklingsprojekt, hvor målet er at styrke unges uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder ved at tydeliggøre de kompetencer og relationer, som opbygges via de unges engagement i e-sport.

Skolesamarbejde på erhvervsskoleområdet

Evaluering af udviklingsprojekt på erhvervsskoleområdet, hvor målet er at nedbringe sygefravær og øge trivsel ved at iværksætte målrettede indsatser over for udvalgte segmenter af medarbejdere.

Bygherreforeningen

Evaluering af udviklingsprojekt med fokus på at styrke andel af unge, som opnår en erhvervsuddannelse med praktik på store byggerier.