I Practicum arbejder vi med evaluering af udviklingsprojekter
og -processer

Vi lægger først og fremmest vægt på at evaluering skal føre til læring og forandring af praksis; såvel på den korte som på den lange bane.

Vi har en solid teoretisk ballast og mere end 20 års praktisk erfaring på evalueringsområdet.


Det opnår I ved at bruge os som evaluator

Med os som evaluator får I en teoretisk og metodisk velfunderet evaluering, som dels dokumenterer den opnåede effekt af et gennemført udviklingsprojekt og dels peger på læringspunkter og forslag til, hvordan de opnåede resultater kan omsættes til praksis.


For os er værdien for din praksis altafgørende

Ved gennemførelsen af evalueringer har vi konsekvent fokus på, hvordan erfaringer fra praksis kan styrke den daglige opgaveløsning for vores kunder; på en konkret og handlingsorienteret måde Det handler om, hvordan vi kan lære af de erfaringer, som vi opnår i fx en særlig projektsammenhæng. Men også de erfaringer, som opnås ved et reflekteret fokus på den daglige praksis.

Det er i øvrigt også det helt centrale mål for os i Practicum: kontinuerligt at udvikle os på baggrund af erfaringer fra vores egen praksis.


Vi har først og fremmest fokus på læring og transfer

Vores optagethed af at skabe forandringer i praksis betyder, at vi har fokus på læring og transfer for vores kunder.

Vi støtter vores kunder i ikke alene at dokumentere effekten af gennemførte udviklingsprojekter, men også i at reflektere over opnåede resultater og omsætte dem til konkrete initiativer af værdi for den daglige praksis.

Vi er i den sammenhæng primært inspireret af den amerikanske pragmatisme. Men i det pragmatiske afsæt ligger også en ikke-dogmatisk tilgang. Det altafgørende er praksisværdien for vores kunder og ikke en teori, der absolut skal presses ned over virkeligheden.

I Practicum arbejder vi med evaluering af udviklingsprojekter og -processer

Vi lægger først og fremmest vægt på at evaluering skal føre til læring og forandring af praksis; såvel på den korte som på den lange bane.

Vi har en solid teoretisk ballast og mere end 20 års praktisk erfaring på evalueringsområdet.

Det opnår I ved at bruge os som evaluator

Med os som evaluator får I en teoretisk og metodisk velfunderet evaluering, som dels dokumenterer den opnåede effekt af et gennemført udviklingsprojekt og dels peger på læringspunkter og forslag til, hvordan de opnåede resultater kan omsættes til praksis.

For os er værdien for din praksis altafgørende

Ved gennemførelsen af evalueringer har vi konsekvent fokus på, hvordan erfaringer fra praksis kan styrke den daglige opgaveløsning for vores kunder; på en konkret og handlingsorienteret måde Det handler om, hvordan vi kan lære af de erfaringer, som vi opnår i fx en særlig projektsammenhæng. Men også de erfaringer, som opnås ved et reflekteret fokus på den daglige praksis.

Det er i øvrigt også det helt centrale mål for os i Practicum: kontinuerligt at udvikle os på baggrund af erfaringer fra vores egen praksis.

Vi har først og fremmest fokus på læring og transfer

Vores optagethed af at skabe forandringer i praksis betyder, at vi har fokus på læring og transfer for vores kunder.

Vi støtter vores kunder i ikke alene at dokumentere effekten af gennemførte udviklingsprojekter, men også i at reflektere over opnåede resultater og omsætte dem til konkrete initiativer af værdi for den daglige praksis.

Vi er i den sammenhæng primært inspireret af den amerikanske pragmatisme. Men i det pragmatiske afsæt ligger også en ikke-dogmatisk tilgang. Det altafgørende er praksisværdien for vores kunder og ikke en teori, der absolut skal presses ned over virkeligheden.