I Practicum arbejder vi med evaluering og fundraising

I praksis understøtter vores kompetence inden for de to forretningsområder gensidigt hinanden. Evalueringer har gjort os bedre til fundraising – og fundraising har kvalificeret vores kritiske blik ved gennemførelse af evalueringer.

Hvad enten vi arbejder med evaluering eller med fundraising, så har vi konsekvent fokus på et bestemt forhold. Nemlig på hvordan erfaringer fra praksis kan styrke den daglige opgaveløsning for vores kunder; på en konkret og handlingsorienteret måde Det handler om, hvordan vi kan lære af vores erfaringer; gode såvel som mindre gode.

Og det er også det helt centrale mål for os i Practicum: kontinuerligt at udvikle os på baggrund af erfaringer fra vores egen praksis.

Vi har en solid teoretisk ballast og mere end 20 års praktisk erfaring inden for begge forretningsområder.


Referencer

Læs mere


Metode

Læs mere


Samarbejdsmodeller

Læs mere

I Practicum arbejder vi med evaluering og fundraising.

I praksis understøtter vores viden inden for disse to forretningsområder gensidigt hinanden. Evalueringer har gjort os bedre til fundraising – og fundraising har kvalificeret vores kritiske blik ved gennemførelse af evalueringer.

Hvad enten vi arbejder med evaluering eller med fundraising, så har vi konsekvent fokus på et bestemt forhold. Nemlig hvordan erfaringer fra praksis – på en konkret og handlingsorienteret måde – kan styrke den daglige opgaveløsning for vores kunder. Hvordan vi kan lære af vores erfaringer; gode såvel som mindre gode.

Og det er også vores eget, helt centrale mål: målrettet og konsekvent at udvikle os på baggrund af erfaringer fra egen praksis.

Vi har en solid teoretisk ballast og mere end 20 års praktisk erfaring inden for begge forretningsområder.


Referencer

Læs mere


Metode

Læs mere


Samarbejdsmodeller

Læs mere