About us

Om os

The lead consultant at Practicum is Jan F. Hansen

Jan is holding a cand.mag in Danish and History and has subsequently read a Ph.D. focusing on organizational learning.

Through continuous education, Jan has, in the recent years, specialized in theory and method in the field of evaluation.

In relation to specific evaluation tasks, we also draw on competent partners with specialized knowledge and experience in specific arears. Such as competence in relation larger data runs and statistical data processing

Contact us

Den primære konsulent i Practicum er Jan F. Hansen.

Jan er oprindeligt uddannet cand. mag i dansk og historie og har efterfølgende læst ph.d. med fokus på organisatorisk læring.

Jan har en lang baggrund som konsulent og leder; alle jobs med fokus på kompetenceudvikling og organisatorisk udvikling.

Gennem løbende efteruddannelse har Jan inden for de seneste år specialiseret sig i teori og metode på evalueringsområdet.

I forhold til konkrete evalueringsopgaver trækker vi desuden på kompetente samarbejdspartnere med specialviden og erfaring på særlige områder. Som fx kompetence i forhold større datakørsler og statistisk databearbejdning.

SKRIV TIL OS