Evaluering

Vi arbejder med afsæt i Realistisk Evaluering

Evaluering

I Practicum arbejder vi med afsæt i principperne bag Realistisk Evaluering

Med Realistisk Evaluering er der fokus på at undersøge og dokumentere, hvad der virker for hvem, under hvilke omstændigheder.

Målet er dermed ikke alene at undersøge, om en given indsats faktisk er implementeret efter planen, men også at undersøge hvordan, hvorfor og for hvem indsatsen virker (eller ikke virker!).

Med Realistisk Evaluering sættes med andre ord fokus på vigtigheden af kontekst og situation. Dette peger på en meget interessant pointe: Når man ved, hvor lokale og specifikke ens evalueringsresultater er, kan man i virkelighed siger noget meget kvalificeret om, i hvilken grad de samme resultater er overførbare og generaliserbare.

Det er er evalueringsmetode som er forskningsmæssig velbeskrevet, og som i en lang række sammenhænge har bevist sin værdi for den fortsatte udvikling af praksis.

Vigtigheden af et lærende perspektiv

Vi lægger i Practicum vægt på, at evalueringer har et lærende perspektiv. En gennemført evaluering skal ikke alene dokumentere en opnået effekt, men også pege på fremadrettede handlemuligheder. Derfor arbejder vi i vores evalueringspraksis både med et formativt og et summativt sigte.

Under evalueringsprocessen har vi fokus på de anbefalinger som evalueringen giver i forhold til at få en indsats til at virke bedre.

Ved en afsluttende evaluering har vi først og fremmet fokus på den organisatoriske forankring af de opnåede resultater, og på hvordan man kan overkomme eventuelle transferproblematikker i den forbindelse.

Kvalitative og kvantitative metoder

Vi har erfaring med brugen af såvel kvantitative som kvalitative metoder ved gennemførelsen af evalueringer. Ofte i en kombination, hvor fx opfølgende interviews anvendes i forhold til at kvalificere og uddybe dataspor, som er fremkommet via spørgeskemaundersøgelser.

I Practicum arbejder vi med afsæt i principperne bag Realistisk Evaluering

Med Realistisk Evaluering er der fokus på at undersøge og dokumentere, hvad der virker for hvem, under hvilke omstændigheder.

Målet er dermed ikke alene at undersøge, om en given indsats faktisk er implementeret efter planen, men også at undersøge hvordan, hvorfor og for hvem indsatsen virker (eller ikke virker!).

Med Realistisk Evaluering sættes med andre ord fokus på vigtigheden af kontekst og situation. Dette peger på en meget interessant pointe: Når man ved, hvor lokale og specifikke ens evalueringsresultater er, kan man i virkelighed siger noget meget kvalificeret om, i hvilken grad de samme resultater er overførbare og generaliserbare.

Det er er evalueringsmetode som er forskningsmæssig velbeskrevet, og som i en lang række sammenhænge har bevist sin værdi for den fortsatte udvikling af praksis.

Vigtigheden af et lærende perspektiv

Vi lægger i Practicum vægt på, at evalueringer har et lærende perspektiv. En gennemført evaluering skal ikke alene dokumentere en opnået effekt, men også pege på fremadrettede handlemuligheder. Derfor arbejder vi i vores evalueringspraksis både med et formativt og et summativt sigte.

Under evalueringsprocessen har vi fokus på de anbefalinger som evalueringen giver i forhold til at få en indsats til at virke bedre.

Ved en afsluttende evaluering har vi først og fremmet fokus på den organisatoriske forankring af de opnåede resultater, og på hvordan man kan overkomme eventuelle transferproblematikker i den forbindelse.

Kvalitative og kvantitative metoder

Vi har erfaring med brugen af såvel kvantitative som kvalitative metoder ved gennemførelsen af evalueringer. Ofte i en kombination, hvor fx opfølgende interviews anvendes i forhold til at kvalificere og uddybe dataspor, som er fremkommet via spørgeskemaundersøgelser.