Metode

Metode

Ved design af den aktuelle evalueringsmetode tager vi afsæt i den konkrete evalueringsopgave og den kontekst, den indgår i. Fx med en prioritering af enten kvalitative eller kvantitative dataindsamlingsmetoder.

Ved opstart af en evalueringsopgave foreslår vi som udgangspunkt, at der udarbejdes en Forandringsteori, der skitserer sammenhængen i det evaluerede projekt mellem hhv. mål, aktiviteter og forventede resultater på kort og langt sigt.

Forandringsteorien skitserer de ”trin på vejen”, der forbinder indsatsen med det ønskede mål. Grundlæggende skitserer forandringsteorien, hvordan en udfordring (A) bliver løst gennem opfyldelsen af ens mål (B) gennem en indsats (C), der bidrager med viden (D), der bevirker at man handler (E) på en ny og kvalificeret måde i retning mod målet (B).

Vi lægger vægt på, at dataindsamlingen i forbindelse med evalueringen ikke alene skal have værdi for selve evalueringen, men også opleves at være produktiv for respondentgruppen. Typisk ved gennem en udforskende metode at skabe refleksion og nye perspektiver hos respondenterne. Et eksempel på dette kan være valg af en interviewmetode, hvor indsamlet empiri løbende bidrager til en kvalificering af den resterende undersøgelsesdel – og hvor ny empiri også anvendes i forhold til en refleksion over tidligere indsamlet empiri.

Ved vores metodevalg lægger vi vægt på, at evalueringen ikke alene opsamler data, men også understøtter skabelsen af et fælles billede i respondentgruppen; og dermed også en forankring af det evaluerede projekt.

Ved design af den aktuelle evalueringsmetode tager vi afsæt i den konkrete evalueringsopgave og den kontekst, den indgår i. Fx med en prioritering af enten kvalitative eller kvantitative dataindsamlingsmetoder.

Ved opstart af en evalueringsopgave foreslår vi som udgangspunkt, at der udarbejdes en Forandringsteori, der skitserer sammenhængen i det evaluerede projekt mellem hhv. mål, aktiviteter og forventede resultater på kort og langt sigt.

Forandringsteorien skitserer de ”trin på vejen”, der forbinder indsatsen med det ønskede mål. Grundlæggende skitserer forandringsteorien, hvordan en udfordring (A) bliver løst gennem opfyldelsen af ens mål (B) gennem en indsats (C), der bidrager med viden (D), der bevirker at man handler (E) på en ny og kvalificeret måde i retning mod målet (B).

Vi lægger vægt på, at dataindsamlingen i forbindelse med evalueringen ikke alene skal have værdi for selve evalueringen, men også opleves at være produktiv for respondentgruppen. Typisk ved gennem en udforskende metode at skabe refleksion og nye perspektiver hos respondenterne. Et eksempel på dette kan være valg af en interviewmetode, hvor indsamlet empiri løbende bidrager til en kvalificering af den resterende undersøgelsesdel – og hvor ny empiri også anvendes i forhold til en refleksion over tidligere indsamlet empiri.

Ved vores metodevalg lægger vi vægt på, at evalueringen ikke alene opsamler data, men også understøtter skabelsen af et fælles billede i respondentgruppen; og dermed også en forankring af det evaluerede projekt.