Udvikling

Udvikling

Løbende udvikling

Vi holder os løbende ajour med den nyeste forskning på evalueringsområdet; såvel nationalt som internationalt.
Ud over at deltage i relevant efteruddannelse indgår vi også i netværksgrupper med deltagelse af konsulenter og forskere, som alle arbejder inden for evalueringsområdet.
I overensstemmelse med vores pragmatiske afsæt er det vores grundhold at faglig udvikling dog bedst sker i en stadig dialog med – og refleksion – over praksis. Derfor ser vi også samarbejdet med vores kunder, som den på mange måde primære udviklingsgenerator. For begge parter.

Aktuelt forskningsprojekt

Vi er pt involveret i et forskningsprojekt initieret af Zealand, hvor fokus også er på at udvikle nye dynamiske evalueringsmetoder, som ikke alene er dokumenterende men også peger på nye helhedsorienterede handlemuligheder

Løbende udvikling

Vi holder os løbende ajour med den nyeste forskning på evalueringsområdet; såvel nationalt som internationalt.
Ud over at deltage i relevant efteruddannelse indgår vi også i netværksgrupper med deltagelse af konsulenter og forskere, som alle arbejder inden for evalueringsområdet.
I overensstemmelse med vores pragmatiske afsæt er det vores grundhold at faglig udvikling dog bedst sker i en stadig dialog med – og refleksion – over praksis. Derfor ser vi også samarbejdet med vores kunder, som den på mange måde primære udviklingsgenerator. For begge parter.

Aktuelt forskningsprojekt

Vi er pt involveret i et forskningsprojekt initieret af Zealand, hvor fokus også er på at udvikle nye dynamiske evalueringsmetoder, som ikke alene er dokumenterende men også peger på nye helhedsorienterede handlemuligheder