Udvikling

Udvikling

Vi holder os løbende ajour med den nyeste forskning på evalueringsområdet; såvel nationalt som internationalt.

Ud over at deltage i relevant efteruddannelse indgår vi også i netværksgrupper med deltagelse af konsulenter og forskere, som alle arbejder inden for evalueringsområdet.

Vi er pt involveret i et forskningsprojekt initieret af Zealand, hvor fokus også er på at udvikle nye dynamiske evalueringsmetoder, som ikke alene er dokumenterende men også peger på nye helhedsorienterede handlemuligheder.

Vi holder os løbende ajour med den nyeste forskning på evalueringsområdet; såvel nationalt som internationalt.

Ud over at deltage i relevant efteruddannelse indgår vi også i netværksgrupper med deltagelse af konsulenter og forskere, som alle arbejder inden for evalueringsområdet.

Vi er pt involveret i et forskningsprojekt initieret af Zealand, hvor fokus også er på at udvikle nye dynamiske evalueringsmetoder, som ikke alene er dokumenterende men også peger på nye helhedsorienterede handlemuligheder.