Samarbejdsmodeller

Samarbejdsmodeller

Altid afsæt i den konkrete opgave

Ved fundraising arbejder vi altid med afsæt i samarbejdsmodeller, som er tilpasset den enkelte opgave – herunder dens størrelse og faglige profil.
Vi arbejder dog som udgangspunkt med afsæt i 3 grundmodeller.

Model 1

En model, hvor honorar aftales på forhånd og ligger fast. Det gælder primært ved mindre ansøgninger, hvor det er vigtigt, at der er et rimeligt forhold mellem ressourcer brug på ansøgningsarbejdet og størrelsen af det bevilgede projekt.

Model 2

En model, hvor der arbejdes inden for en timeramme, som løbende justeres. Og det først og fremmest ved større og omfattende ansøgninger, hvor det på forhånd kan være svært at estimere tidsforbrug og behovet for projektstyring.

Model 3

En model, hvor honorar er afhængig af en succesfuld bevilling; efter no-cure-no-pay-princippet.

Altid afsæt i den konkrete opgave

Ved fundraising arbejder vi altid med afsæt i samarbejdsmodeller, som er tilpasset den enkelte opgave – herunder dens størrelse og faglige profil.
Vi arbejder dog som udgangspunkt med afsæt i 3 grundmodeller.

Model 1

En model, hvor honorar aftales på forhånd og ligger fast. Det gælder primært ved mindre ansøgninger, hvor det er vigtigt, at der er et rimeligt forhold mellem ressourcer brug på ansøgningsarbejdet og størrelsen af det bevilgede projekt.

Model 2

En model, hvor der arbejdes inden for en timeramme, som løbende justeres. Og det først og fremmest ved større og omfattende ansøgninger, hvor det på forhånd kan være svært at estimere tidsforbrug og behovet for projektstyring.

Model 3

En model, hvor honorar er afhængig af en succesfuld bevilling; efter no-cure-no-pay-princippet.