Samarbejdsmodeller

Samarbejdsmodeller

Ved fundraising arbejder vi altid med afsæt i samarbejdsmodeller, som er tilpasset den enkelte opgave – herunder dens størrelse og faglige profil.

Vi arbejder dog som udgangspunkt med afsæt i 3 grundmodeller:

  • En model, hvor honorar aftales på forhånd og ligger fast; primært ved mindre ansøgninger.
  • En model, hvor der arbejdes inden for en timeramme, som løbende justeres; og det først og fremmest ved større og omfattende ansøgninger.
  • En model, hvor honorar er afhængig af en succesfuld bevilling; efter no-cure-no-pay-princippet.

Ved fundraising arbejder vi altid med afsæt i samarbejdsmodeller, som er tilpasset den enkelte opgave – herunder dens størrelse og faglige profil.

Vi arbejder dog som udgangspunkt med afsæt i 3 grundmodeller:

  • En model, hvor honorar aftales på forhånd og ligger fast; primært ved mindre ansøgninger.
  • En model, hvor der arbejdes inden for en timeramme, som løbende justeres; og det først og fremmest ved større og omfattende ansøgninger.
  • En model, hvor honorar er afhængig af en succesfuld bevilling; efter no-cure-no-pay-princippet.