Fundraising

Ansøgninger til pulje og fonde

Fundraising

Store muligheder og stor konkurrence

I Danmark finansieres en stor andel af udviklingsinitiativer via fonde og puljer. Samlet set uddeler de ca. danske 15000 fonde og puljer således mere end 14 milliarder kroner årligt til udviklings- og forskningsprojekter.
Dette beløb svarer dog til mindre end 5 % af det faktisk ansøgte beløb. Og tendenser går klart i retning af, at de større fonde får stadig flere kvalificerede ansøgninger.
Konkurrencen er med andre ord benhård. Og kravet om at kunne skrive en kvalificeret ansøgning er tilsvarende stigende.

Afgørende med forandring i praksis

I Practicum har vi mere end 20 års erfaring med at skrive ansøgninger til puljer og fonde for vores samarbejdspartnere. Og vi betragter os selv som en af de mest succesfulde aktører på området.
Vi måler vores resultater ikke alene på summen af de midler, vi har hjulpet med at finde til finansiering af vigtige udviklingsprojekter. Men også på projekternes vigtighed og relevans; både for de deltagende i de konkrete projekter som vurderet ud fra et bredere samfundsperspektiv.
Med afsæt i vores grundlæggende pragmatiske tilgang er det for os et helt afgørende, at også eksternt finansierede projekter fører til tydelig og bæredygtig forandring i praksis.

3 vigtige principper

Ved fundraising lægger vi overordnet vægt på 3 grundprincipper:
For det første skal det ansøgte projekt resultere i konkrete og målbare resultater. Men der skal på den anden side også være rum for det uforudsete og innovative, der altid opstår i sociale processer.
For det andet skal der i projektet være en klar sammenhængsforståelse mellem projektets mål, aktiviteter og resultater. Og denne sammenhængsforståelse skal være åben for evaluering og dermed indeholde et potentiale for ny læring.
For det tredje skal der være en klar plan for, hvordan opnåede resultater og erfaringer af et udviklingsprojektet kan forankres i den daglige drift. Transfer skal være et tema ved beskrivelse ved af alle projektets facetter.

Store muligheder og stor konkurrence

I Danmark finansieres en stor andel af udviklingsinitiativer via fonde og puljer. Samlet set uddeler de ca. danske 15000 fonde og puljer således mere end 14 milliarder kroner årligt til udviklings- og forskningsprojekter.
Dette beløb svarer dog til mindre end 5 % af det faktisk ansøgte beløb. Og tendenser går klart i retning af, at de større fonde får stadig flere kvalificerede ansøgninger.
Konkurrencen er med andre ord benhård. Og kravet om at kunne skrive en kvalificeret ansøgning er tilsvarende stigende.

Afgørende med forandring i praksis

I Practicum har vi mere end 20 års erfaring med at skrive ansøgninger til puljer og fonde for vores samarbejdspartnere. Og vi betragter os selv som en af de mest succesfulde aktører på området.
Vi måler vores resultater ikke alene på summen af de midler, vi har hjulpet med at finde til finansiering af vigtige udviklingsprojekter. Men også på projekternes vigtighed og relevans; både for de deltagende i de konkrete projekter som vurderet ud fra et bredere samfundsperspektiv.
Med afsæt i vores grundlæggende pragmatiske tilgang er det for os et helt afgørende, at også eksternt finansierede projekter fører til tydelig og bæredygtig forandring i praksis.

3 vigtige principper

Ved fundraising lægger vi overordnet vægt på 3 grundprincipper:
For det første skal det ansøgte projekt resultere i konkrete og målbare resultater. Men der skal på den anden side også være rum for det uforudsete og innovative, der altid opstår i sociale processer.
For det andet skal der i projektet være en klar sammenhængsforståelse mellem projektets mål, aktiviteter og resultater. Og denne sammenhængsforståelse skal være åben for evaluering og dermed indeholde et potentiale for ny læring.
For det tredje skal der være en klar plan for, hvordan opnåede resultater og erfaringer af et udviklingsprojektet kan forankres i den daglige drift. Transfer skal være et tema ved beskrivelse ved af alle projektets facetter.