Det lægger vi vægt på

Det lægger vi vægt på

Vi er ikke et traditionelt fundraisingfirma, hvor målet alene er at få en ansøgning godkendt.

For os er det lige så afgørende, at det bevilgede projekt faktisk lader sig gennemføre succesfuldt i virkelighedens verden. At det er realistisk, og at det fører til forandringer i praksis.

I den sammenhæng trækker vi på vores erfaringer på evalueringsområdet og på en grundlæggende viden omkring organisatoriske forandringsprocesser.

Ved ansøgninger arbejder vi typisk med afsæt i en såkaldt Forandringsteori, som skitserer sammenhængen mellem mål, aktiviteter og resultater på kort og langt sigt. På den måde sikres den grundlæggende sammenhængsforståelse i det ansøgte projekt.

Denne sammenhængsforståelse kan efterfølgende anvendes som en drejebog for projektets faktiske gennemførelse. Men også som afsæt for projektets forankring i en efterfølgende drift (transfer) og for projektets evaluering.

Vi er ikke et traditionelt fundraisingfirma, hvor målet alene er at få en ansøgning godkendt.

For os er det lige så afgørende, at det bevilgede projekt faktisk lader sig gennemføre succesfuldt i virkelighedens verden. At det er realistisk, og at det fører til forandringer i praksis.

I den sammenhæng trækker vi på vores erfaringer på evalueringsområdet og på en grundlæggende viden omkring organisatoriske forandringsprocesser.

Ved ansøgninger arbejder vi typisk med afsæt i en såkaldt Forandringsteori, som skitserer sammenhængen mellem mål, aktiviteter og resultater på kort og langt sigt. På den måde sikres den grundlæggende sammenhængsforståelse i det ansøgte projekt.

Denne sammenhængsforståelse kan efterfølgende anvendes som en drejebog for projektets faktiske gennemførelse. Men også som afsæt for projektets forankring i en efterfølgende drift (transfer) og for projektets evaluering.