Det lægger vi vægt på

Det lægger vi vægt på

Ikke et traditionelt fundraisingfirma

Vi er ikke et traditionelt fundraisingfirma, hvor målet alene er at få en ansøgning godkendt.
For os er det lige så afgørende, at det bevilgede projekt faktisk lader sig gennemføre succesfuldt i virkelighedens verden. At projektet er realistisk, og at det fører til forandringer i praksis.
I den sammenhæng trækker vi på vores pragmatiske tilgang på evalueringsområdet og på en grundlæggende viden omkring organisatoriske forandringsprocesser.

Afsæt i forandringsteori

Ved ansøgninger arbejder vi typisk med afsæt i en såkaldt Forandringsteori, som skitserer sammenhængen mellem mål, aktiviteter og resultater på kort og langt sigt. På den måde sikres den grundlæggende sammenhængsforståelse i det ansøgte projekt.
Forandringsteorien skal bidrage til at præcisere sammenhængen mellem dels projektets legitimitet, hvorfor er det vigtigt; dels projektets målgruppe, for hvem gennemføres projektet – samt dels projektets metode, hvilke aktiviteter planlægges gennemført.
Denne sammenhængsforståelse kan efterfølgende anvendes som en drejebog for projektets faktiske gennemførelse. Men også som afsæt for projektets forankring i en efterfølgende drift (transfer) og for projektets evaluering.

Vi tilbyder at styre hele ansøgningsprocessen

De typiske faser i et ansøgningsforhold vil være: Præcisering af overordnet projektidè; indsamling af input, som kvalificerer projektidèen, udarbejdelse af udkast til ansøgning; drøftelse af udkast, dialog med fonde og udarbejdelse af endelig ansøgning. Vi tilbyder at styre det samlede forløb, herunder ikke mindst sikre at den udarbejdede ansøgning er internt og eksternt valideret.
Videre har vi god erfaring med at støtte ved operationaliseringen af projektet, når det har modtaget midler.

Ikke et traditionelt fundraisingfirma

Vi er ikke et traditionelt fundraisingfirma, hvor målet alene er at få en ansøgning godkendt.
For os er det lige så afgørende, at det bevilgede projekt faktisk lader sig gennemføre succesfuldt i virkelighedens verden. At projektet er realistisk, og at det fører til forandringer i praksis.
I den sammenhæng trækker vi på vores pragmatiske tilgang på evalueringsområdet og på en grundlæggende viden omkring organisatoriske forandringsprocesser.

Afsæt i forandringsteori

Ved ansøgninger arbejder vi typisk med afsæt i en såkaldt Forandringsteori, som skitserer sammenhængen mellem mål, aktiviteter og resultater på kort og langt sigt. På den måde sikres den grundlæggende sammenhængsforståelse i det ansøgte projekt.
Forandringsteorien skal bidrage til at præcisere sammenhængen mellem dels projektets legitimitet, hvorfor er det vigtigt; dels projektets målgruppe, for hvem gennemføres projektet – samt dels projektets metode, hvilke aktiviteter planlægges gennemført.
Denne sammenhængsforståelse kan efterfølgende anvendes som en drejebog for projektets faktiske gennemførelse. Men også som afsæt for projektets forankring i en efterfølgende drift (transfer) og for projektets evaluering.

Vi tilbyder at styre hele ansøgningsprocessen

De typiske faser i et ansøgningsforhold vil være: Præcisering af overordnet projektidè; indsamling af input, som kvalificerer projektidèen, udarbejdelse af udkast til ansøgning; drøftelse af udkast, dialog med fonde og udarbejdelse af endelig ansøgning. Vi tilbyder at styre det samlede forløb, herunder ikke mindst sikre at den udarbejdede ansøgning er internt og eksternt valideret.
Videre har vi god erfaring med at støtte ved operationaliseringen af projektet, når det har modtaget midler.