Teoretisk afsæt

Teoretisk afsæt

Kritisk Realisme

Vores brug af Realistisk Evaluering baserer sig på principperne bag den videnskabsteoretiske forståelse Kritisk Realisme.

Kritisk Realisme tages der overordnet afsæt i, at virkeligheden indeholder tre domæner.

  • For det førsteet empirisk domæne, som består af alle vores erfaringer og observationer.
  • For det andetet faktisk domæne, som består af alle de fænomener, som eksisterer, samt alle de begivenheder, der finder sted – uanset om de erfares eller ej.
  • For det tredjeet virkeligt domæne, som består af alle de ikke direkte observerbare strukturer og mekanismer, som understøtter og forårsager begivenheder og fænomener inden for det faktiske domæne.

Med denne tredeling bliver det evalueringens vigtigste opgave at kortlægge de strukturer og mekanismer, der genererer observerede fænomener og begivenheder. Og det med afsæt i en kausalitetsforståelse, hvor der ikke kun er fokus på udløsende faktorer, men også på det evaluerede felts potentiale for forandring.

Det er i denne kortlægning den egentlige – primært organisatoriske – læring ligger, og hvor mulighederne for fremtidige handlemuligheder opstår.

Symbolsk interaktionisme

Et vigtigt element i vores tilgang til Realistisk Evaluering handler også om de betydninger, som fx respondenter tillægger det evaluerede felt. I den forbindelse tager vi afsæt i den såkaldte symbolske interaktionisme.

Tilgangen i den symbolske interaktionisme er, at mennesker agerer på baggrund af den betydning, som fragmenter i omverdenen tillægges. Og hvor disse betydninger skabes af de sociale interaktioner, som det enkelte menneske har med andre. Betydninger skabes med andre ord i en stadig fortolkende proces.

Denne tilgang har konkret betydning for, hvordan dataindsamling kan ske via fx interviews.

Vores brug af Realistisk Evaluering baserer sig på principperne bag den videnskabsteoretiske forståelse Kritisk Realisme.

Kritisk Realisme

Vores brug af Realistisk Evaluering baserer sig på principperne bag den videnskabsteoretiske forståelse Kritisk Realisme.

Kritisk Realisme tages der overordnet afsæt i, at virkeligheden indeholder tre domæner.

  • For det førsteet empirisk domæne, som består af alle vores erfaringer og observationer.
  • For det andetet faktisk domæne, som består af alle de fænomener, som eksisterer, samt alle de begivenheder, der finder sted – uanset om de erfares eller ej.
  • For det tredjeet virkeligt domæne, som består af alle de ikke direkte observerbare strukturer og mekanismer, som understøtter og forårsager begivenheder og fænomener inden for det faktiske domæne.

Med denne tredeling bliver det evalueringens vigtigste opgave at kortlægge de strukturer og mekanismer, der genererer observerede fænomener og begivenheder. Og det med afsæt i en kausalitetsforståelse, hvor der ikke kun er fokus på udløsende faktorer, men også på det evaluerede felts potentiale for forandring.

Det er i denne kortlægning den egentlige – primært organisatoriske – læring ligger, og hvor mulighederne for fremtidige handlemuligheder opstår.

Symbolsk interaktionisme

Et vigtigt element i vores tilgang til Realistisk Evaluering handler også om de betydninger, som fx respondenter tillægger det evaluerede felt. I den forbindelse tager vi afsæt i den såkaldte symbolske interaktionisme.

Tilgangen i den symbolske interaktionisme er, at mennesker agerer på baggrund af den betydning, som fragmenter i omverdenen tillægges. Og hvor disse betydninger skabes af de sociale interaktioner, som det enkelte menneske har med andre. Betydninger skabes med andre ord i en stadig fortolkende proces.

Denne tilgang har konkret betydning for, hvordan dataindsamling kan ske via fx interviews.